"מחמם המים של אמישראגז | עם נתוני מכירות כאלה, אפילו הברווז מבסוט חבל"ז"אבי

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: אמישראגז – החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ, הורדת מצגת