It’s a kind of magic: כך הצטרפנו לזירת הביוטי הצפופה בדיגיטל והצלחנו גם לחדש וגם להרים למותג!

משרד פרסום: McCann Tel Aviv, חברה: לוריאל, הורדת מצגת