פרטנר TV – להיפתח לעולם חדש של טלוויזיה

משרד פרסום: גליקמן שמיר סמסונוב Publicis, חברה: קבוצת פרטנר, הורדת מצגת

איציק בנבנישתי, מנכ תרי ישכיל, סמנכ לירן דן, סמנכ
איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר תרי ישכיל, סמנכ"ל חטיבת שיווק לירן דן, סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי