פעמיים כי טוב – מהלך השיווק החכם שהכניס את טרה לבית החרדי

משרד פרסום: טרה, חברה: מחלבת טרה - החברה המרכזית - חטיבת החלב , הורדת מצגת