פורצים את הדרך לבנקאות דור 4.0

משרד פרסום: McCann Tel Aviv, חברה: בנק לאומי, הורדת מצגת