פועלים לעסקים- איך שמנו את העסקים הקטנים במרכז השיח בישראל וצמחנו ב-6% נתח שוק

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בנק הפועלים, הורדת מצגת