נלחמים על העסק – מזרחי טפחות משמיע את קולם של העסקים הקטנים ומציע להם בנק שמקשיב להן ומתאמץ בשבילם יותר

משרד פרסום: ראובני פרידן IPG, חברה: בנק מזרחי-טפחות, הורדת מצגת