נגד כיוון התנועה: ניצחון האיכות על המחיר – אסטרטגיה של מאה מיליון שקל  

משרד פרסום: McCann Tel Aviv, חברה: yes, הורדת מצגת