ממציאים את קטגוריית ברי המים המוגזים בישראל

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: שטראוס מים, הורדת מצגת

אורית גרינבוים ליפסקי, מנהלת שיווק שטראוס מים ישראל
אורית גרינבוים ליפסקי, מנהלת שיווק שטראוס מים ישראל