מחזירים את הכבוד לשמן הזית הישראלי

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY CONTENT, חברה: ענף הזית במועצת הצמחים, הורדת מצגת