מזיזים את הגבינה: המהפכה של נעם בשוק הגבינה הצהובה בישראל

משרד פרסום: יהושע TBWA, חברה: מילקו (מקבוצת החברה המרכזית למשקאות), הורדת מצגת