מורידים את החיפאים מהכרמל

משרד פרסום: Adler Brands, חברה: אלמוג כ.ד.א.י בע"מ, הורדת מצגת