מהלך חדירת טרה למגזר הערבי

משרד פרסום: אפאק טריו, חברה: מילקו תעשיות בע"מ, הורדת מצגת