לראשונה בישראל, מהלך BIG DATA רחב היקף שמשתמש בכלים חדשניים וכך מצליח להפוך את סכנות הסייבר למוחשיות ואת בזק לרלוונטית יותר מתמיד

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בזק, הורדת מצגת