"יום העסקים הקטנים" – יום קטן שעשה שינוי גדול לנו ולעסקים הקטנים בישראל

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בנק הפועלים, הורדת מצגת