זירת העסקים של לאומי – מלקוחות עסקיים קטנים לשותפים גדולים

משרד פרסום: McCann Tel Aviv, חברה: בנק לאומי, הורדת מצגת