התקשרו היום! 077-5719588 | yael@effie.org.il

היום ישודר לקט: כך הכפלנו תוך שנה את יעד התרומות והצלנו26.5 אלף טונות של פירות וירקות!

משרד פרסום: מנצ', חברה: עמותת משולחן לשולחן – לקט ישראל ע"ר, הורדת מצגת