דמיינו את הילד שלכם כילד רחוב איך גרמנו לעשירון העליון לפתוח את הכיס והגענו לשיא של תרומות עבור בית השנטי?

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בית השנטי, הורדת מצגת