דיסקונט טוב למשפחה

משרד פרסום: יהושע TBWA, חברה: בנק דיסקונט, הורדת מצגת