בנק הפועלים | איך כבשנו את זירת העסקים הקטנים והצמחנו את הפעילות העסקית ב-9 מיליארד שקלים

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בנק הפועלים, הורדת מצגת