איך שברנו את כל הפרדיגמות בענף גיוס התרומות בישראל מתרומה סטנדרטית לחוויה מלאה באור

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, חברה: בית השנטי, הורדת מצגת