ד"ר דליה זליקוביץ- מרצה בתחום השיווק, אסטרטגיה ותקשורת, מל"א