ד"ר מיכל שפירא - סגנית הדקאן להוראה, הפקולטה למנהל עסקים 
וראש החוג לפרסום ותקשורת שיווקית
הקריה האקדמית אונו