התקשרו היום! 077-5719588 | yael@effie.org.il

02/07/2023

מועד אחרון להגשת מועמדות מוקדמת המקנה 15% הנחה בדמי הרישום לתחרות

01/08/2023

המועד האחרון להגשת מועמדות

11/09/2023

סיום שיפוט שלב א’

20/12/2023

סיום שיפוט שלב ב’

פברואר 2023

   טקס הענקת פרסי ה-
Effie Awards

 

להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות/לעדכן את התאריכים